Reza Rahmani
Parliament of Islamic Republic of Iran
Tabriz, East Azerbaijan Iran
04115259898
Congressman
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو - رئیس کمیسیون صنایع و معادن
  • استراتژی صنعتی٬ اشتغال٬ اشتغال زایی٬ بیکاری٬ تحریم٬ تورم٬ توسعه صنعت٬ تولید ملی٬ حمایت از تولید٬ خودروسازی٬ رضا رحمانی٬ نقدینگی٬

  • رضا استراتژی صنعتی٬ اشتغال٬ اشتغال زایی٬ بیکاری٬ تحریم٬ تورم٬ توسعه صنعت٬ تولید ملی٬ حمایت از تولید٬ خودروسازی٬ رئیس کمیسیون صنایع و معادن٬ رضا رحمانی٬ نقدینگی٬ ن

  • نمایندگان جامعه کارگرى تبریز در حاشیه همایش نقش کارگران در اقتصاد مقاومتى با اهداء بیش از ۲۰ فقره لوح زرین سپاس از تلاش هاى دکتر رضا رحمانى براى استان و جامعه کارگرى در طول سه دوره نمایندگى مردم در مجلس شوراى اسلامى به رسم قدرشناسى تجلیل کردند.
  • رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی بیان کرد: در زمان استقرار دولت تدبیر و امید در کشور شش هزار واحد صنعتی تعطیل در کشور وجود داشت و با اجرای سیاست اقتصادی دولت، بیش از سه هزار واحد آن احیا شد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

۳ هزار واحد تولیدی تعطیل شده در کشور به چرخه تولید بازگشتند

۲۸ مهر ۹۵

photo_2016-10-20_02-28-21

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید گفت: سه هزار واحد از ۶ هزار واحد تعطیل شده در شهرک های تولیدی کشور با اجرای طرح رونق تولید، فعالیت خود را آغاز کرده اند. «ادامه»

رضا رحمانی در نشست ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی:

۱۶ هزار پروانه بهره برداری تولیدی در دولت تدبیر و امید صادر شده است

۱۸ مهر ۹۵

رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید گفت: از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید تا کنون حدود ۱۶هزار پروانه تولیدی، صنعتی در کشور صادر شده است. «ادامه»

تجلیل نمایندگان کارگران از رحمانى در تبریز ‌ ‌

۱۷ مهر ۹۵

تجلیل نمایندگان کارگران از رحمانى در تبریز ‌

نمایندگان جامعه کارگرى تبریز در حاشیه همایش نقش کارگران در اقتصاد مقاومتى با اهداء بیش از ۲۰ فقره لوح زرین سپاس از تلاش هاى دکتر رضا رحمانى براى استان و جامعه کارگرى در طول سه دوره نمایندگى مردم در مجلس شوراى اسلامى به رسم قدرشناسى تجلیل کردند. ‌ ‌ «ادامه»